آموزش
 
‏1- این امکان فقط برای تحصیل در دوره‌ی کارشناسی فراهم است.‏
‏2- پذیرش براساس دو ‌شیوه‌ی آزمون سراسری و پذیرش براساس سوابق تحصیلی انجام می‌گیرد.‏
‏3- دانشجویان پسر که از معافیت تحصیلی استفاده می‌کنند، تحصیل در رشته‌ی دوّم را با همان معافیت رشته‌ی اول ادامه می‌دهند.‏
‏4- دانشجویان کارشناسی‌ارشد که از معافیت تحصیلی استفاده نمی‌کنند می‌توانند به‌صورت هم‌زمان در یک رشته‌ی کارشناسی ‏تحصیل نمایند. ‏
‏5- دروس عمومی گذرانده‌شده در رشته‌ی اول قابلیّت معادل‌سازی با دروس عمومی رشته‌ی دوّم را دارا هستند.‏
‏6- دروس غیرعمومی گذرانده‌شده در رشته‌ی اول در پایان هر سال تحصیلی با رعایت مقررات معادل‌سازی در رشته‌ی دوّم ‏معادل‌سازی می‌شوند.‏
‏7- دانشجویان تحصیل هم‌زمان در جهت پیشگیری از تداخل در امتحانات در هنگام انتخاب واحد باید دقت ویژه به خرج دهند.‏
 
 
امتیاز دهی