آموزش
 

بخشنامه جدید دانشگاه پیام نور درخصوص تخفیف شهریه ثابت به دانشجویان عدم مراجعه ای که متقاضی بازگشت به تحصیل باشند.

  آن دسته از دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه که برای ثبت نام و ادامه تحصیل مراجعه نکرده اند در صورت ارائه تقاضای ادامه تحصیل و وجود ظرفیت برای همان نیمسال در قالب سنوات مجاز تحصیلی، می توانند برای نیمسالهای عدم مراجعه مطابق مقررات ثبت نام به عمل آورند.

 دانشجویانی که جهت ثبت نام مراجعه ننموده اند ( اعم از عدم مراجعه، انصراف یا اخراج معرفی به نظام وظیفه ) می توانند از تسهیلات این بخشنامه استفاده نمایند.

این مقررات برای دانشجویانی که از نیمسال اول 96-95 تقاضای بازگشت به تحصیل دارند قابل اجرا می باشد.
در طول دوره ای که دانشجو مراجعه نداشته است باید مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات و پرداخت شهریه ثابت ثبت شود.

 مقررات اخذ شهریه این دانشجویان به شرح ذیل است:

 مقطع کارشناسی: پنجاه درصد شهریه ثابت بابت هر نیمسال تحصیلی که مراجعه نشده است.

 مقطع کارشناسی ارشد: سی درصد شهریه ثابت بابت هر نیمسال تحصیلی که مراجعه نشده است.

 
 
امتیاز دهی