آموزش
 
طبق بخشنامه صادره، برای پذیرفته‌شدگانی که تا تاریخ ۹۵/۶/۳۱ موفق به اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی نشده‌اند، تا تاریخ ۹۵/۱۱/۳۰ مهلت دارند تا مدرک پیش‌دانشگاهی را اخذ کنند. ازاین دسته از پذیرفته‌شدگان ثبت‌نام موقت اینترنتی و حضوری به عمل آمده و پس از اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی ثبت‌نام آنها قطعی می‌گردد. ضمنا نیمسال اول 96-95 نیز برای ایشان مرخصی تحصیلی درج می‌گردد ودر صورت ارائه مدرک تا 30 بهمن‌ماه از نیمسال دوم می‌توانند تحصیل خود را آغاز کنند.
 
 
امتیاز دهی