آموزش
 

کلیه دانشجویان پیام نور برای بالا بردن معدل کل خود می توانند درس حفظ  جزء ۳۰ قرآن کریم را انتخاب واحد کنند.

 درس حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم به عنوان دو واحد درسی و خارج از سقف برای دانشجویان ارائه می شود و کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می توانند به منظور بالا بردن معدل کل خود نسبت به انتخاب واحد این درس اقدام کنند.

 در صورت اخذ نمره قبولی در این درس، نمره آن در معدل کل تاثیر مثبت دارد، در غیر اینصورت نمره زیر حد نصاب به شرح ذیل تاثیری در معدل نخواهد داشت :

 در مقطع کارشناسی : نمره ۱۰ و بالاتر قبول و نمره با ضریب ۲ در جمع نمرات کل لحاظ می گردد .

 تعداد واحد درس حفظ جزء سی قرآن کریم در سقف واحد اخذ شده در نیمسال جاری محاسبه نمی شود و بعد از قبولی هم جزء تعداد واحدهای گذرانده شده محاسبه نخواهد شد.

 در صورت انتخاب واحد، این درس شهریه ندارد.

 گذراندن درس حفظ جزء سی قرآن کریم کاملا اختیاری می باشد و هیچ الزامی به گذراندن آن نیست. قابل تطبیق نیست و نمی توان بجای درس اختیاری و معارف دیگری آن را گذراند.

 در صورت غیبت در امتحان، الزامی به گذراندن این درس ندارید ولی می توانید در ترم های بعد مجدد انتخاب واحد کنید.
 
منبع تعیین شده برای درس حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ کتاب "فن قرائت و روش حفظ قرآن کریم" به نویسندگی علیرضا پارسال و ولی اله مهدوی فر، چاپ انتشارات دانشگاه پیام نور سال ۱۳۹۵ می باشد.

 
 
امتیاز دهی