آموزش
 

دانشجویان محترم می توانند درس حفظ جزء 30 قرآن کریم با ترجمه ‏فارسی را اخذ نمایند.خاطر نشان می شود این درس فرهنگی، ‏اختیاری، رایگان و با تاثیر مثبت در ‏معدل کل می باشد.‏

‏ نمره‌ی درس حفظ جزء سی‌ام قرآن کریم به‌صورت صفر واحدی فقط به جمع کل نمرات دانشجو اضافه و در میانگین کل محاسبه ‏می‌شود. در مقطع کارشناسی نمره 10 و بالاتر قبول و نمره با ضریب 2 در جمع نمرات لحاظ می‌شود. ‏
دانشجویانی که نمره‌ی کمتر از 17 اخذ کرده‌اند می‌توانند هرچندبار که خواستند، این درس را اخذ و در آزمون شرکت کنند؛ پس ‏از اخذ اولین نمره‌ی 17 یا بالاتر از آن، این نمره‌ی نهایی نمره‌ی درس در کارنامه‌ی دانشجو لحاظ خواهد شد.‏

 
 
امتیاز دهی