آموزش
 

چند نکته درخصوص انتخاب درس معرفی به استاد

‏1- مطابق تقویم آموزشی از تاریخ 95/6/15 الی 95/9/10 زمانی است که دانشجویان می‌توانند از طریق پردازش پیشخوان خدمت مطابق ‏مقررات دانشگاه درخواست اخذ درس معرفی به استاد نمایند.‏
‏2- دانشجوی دوره‌ی کارشناسی که برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقی‌مانده داشته باشد، می‌تواند امتحانات آن دو درس را ‏خارج از تاریخ امتحانات اعلام‌شده در تقویم دانشگاهی از طریق معرفی به استاد بگذراند. ‏
‏3- دانشجوی دوره‌ی کارشناسی‌ارشد اعم از پژوهشی یا آموزشی، که برای فراغت از تحصیل تنها یک درس نظری اعم از دروس ‏باقی‌مانده‌ی سرفصل، جبرانی کارشناسی و جبرانی میانگین داشته باشد، (به‌جزدروس سمینار و روش تحقیق) می‌تواند آن درس را خارج از ‏تاریخ امتحانات اعلام‌شده در تقویم، به‌صورت معرفی به استاد اخذ و بگذراند. دانشجوی شیوه‌ی پژوهشی قبل از دفاع از پایان‌نامه مجاز ‏به اخذ و گذراندن درس معرفی به استاد می‌باشد.‏
‏4- ارائه‌ی دروس عملی، کارآموزی، کارورزی و پروژه به این صورت ممکن نیست؛ مگر آنکه در دروس نظری-عملی، دانشجو نمره‌ی ‏عملی را کسب کرده باشد که در آن‌صورت می‌تواند بخش نظری را به‌صورت معرفی به استاد اخذ کند.‏
‏5- دانشجوی معرفی به استاد، ملزم به پرداخت شهریه‌ی ثابت و شهریه‌ی متغیر برابر مصوبات دانشگاه است.‏

 
 
امتیاز دهی