بدین وسیله نظر به برگزاری جشنواره حرکت در اردیبهشت 95 از دانشجویانیکه صاحب اثر در زمینه های (اختراع ،ابتکار،تالیف ،نوع آوری ،رباتیک،هنرهای تجسمی )می بشند می رساند جهت ثبت نام و شرکت در این جشنواره به امور فرهنگی مرکز مراجعه نمایند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر