1
برپایی کمپ صلواتی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن
22/11/93
2
برگزاری کلاس مهارت های زندگی ( طرح ماه اسفند)
28/11/93
3
ثبت نام موافقین و منتقدین جهت برگزاری کرسی آزاد اندیشی
15/11/93الی 30/11/93
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر