قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی                                       تذکرات مهم
دانشجویان عزیز هنگام شرکت در جلسه آزمون مقررات زیر را دقیقا رعایت فرمایید:
1-همراه داشتن کارت دانشجویی و گزارش 428 سیستم گلستان، الزامی است.
2- 45 دقیقه قبل از شروع  هر آزمون،در محل برگزاری امتحانات حضور داشته باشید
3-از آوردن کتاب ،جزوه ،یاداشت، هندزفری،تلفن همراه و هر گونه وسیله الکتریکی دیگر به داخل جلسه آزمون  خودداری نمایید .
4-در حین برگزاری آزمون از صحبت نمودن نگاه کردن به اطراف و همراه داشتن یاداشت خود داری نموده و در غیر این صورت با فرد خاطی بر اساس ایین نامه انضباطی بر خورد میگردد.
5-با توجه به سربرگ سوالات ،دانشجو مجاز به داشتن ماشین حساب وکتاب قانون و... می باشد
6-دانشجویان عزیز دقت نمایید پاسخ نامه با مشخصات فردیتان تطبیق کند. ودر صورت مشکل مسوول جلسه را در جریان قرار داده و در غیر این صورت مسئولیت عدم تصحیح پاسخنامه بعهده دانشجو است
همچنین دانشجویانی که آزمون آنها به صورت رایانه ای برگزارشود باید در ساعت مقرر جلوی سیستم آماده بوده لازم است شماره ملی و شماره ی دانشجویی خود را به همراه داشته  و با وارد کردن آن می تواند آزمون راشروع نماید
7-پاسخ نامه باید تمیز و فاقد تاخوردگی بوده ضمنا به هیچ عنوان پاسخ نامه و بارکد را مخدوش ننموده و باید محل مشخص شده را با خودکار امضاء نماید . در صورت عدم قرائت پاسخ نامه و عدم اعلام نمره بر اثر مخدوش شدن دانشجو نمی تواند ادعایی داشته باشد .
8-پاسخ نامه های تستی را فقط با مداد نرم مشکی پررنگ پرنماید.
9-دانشجویان محترم به تعداد سوالات و زمان آزمون دقت نموده  و در صورت مغایرت در تعداد سوالات مراقب را در جریان قرار دهد.
10-  در صورتی که دانشجویی اشتباها پاسخ نامه دانشجوی دیگری را تکمیل نماید و جواب سوالات را در آن درج نماید برای هر دو نفر غیبت درج میشود
11-نکاتی که توسط مسئول اجرایی آزمون از طریق بلندگو پخش می شود را رعایت نمایید
12-تکمیل کد سری سوال با توجه به توضیحات مندرج بر روی صفحه سوالات توسط دانشجو الزامی است و عواقب ناشی از عدم تکمیل یا درج اشتباه کد سری سوال  به عهده ی دانشجو است.
13-دانشجو موظف است در جلسه امتحان نسبت به تکمیل پاسخ نامه خود اقدام نماید و بعد از پایان جلسه آزمون هیچ گونه اعتراضی در خصوص تکمیل پاسخنامه قابل بررسی نمی باشد .
14-دانشجویان موظفند برگ حضور و غیاب را با خودکار  امضا نمایند .
15-دانشجویانی که به طور همزمان بیش از یک درس امتحان دارد موظف است به مسئول جلسه این موضوع را اعلام و بعد از امتحان اول ،جلسه را ترک ننمایند .
16-دانشجویان موظفند بعد از پایان زمان آزمون سوالات را تحویل مراقب داده و سریعا از حوزه امتحانی خارج شوند.
17-دانشجویان معترض به سوالات پس از پایان هر جلسه آزمون حداکثر پس از سه روز از برگزاری آزمون به مدت یک هفته اعتراض خود را به سوالات در سیستم گلستان به آدرسreg.pnu.ac.ir  ثبت نمایند .
18-دانشجویان در صورت مشاهده نمره تشریحی میتوانند در سیستم اعتراض خود را ثبت نمایند و اساتید محترم مورد باز نگری قرار دهند . چنانچه دانشجویان بعد از بررسی سوالات ،پاسخ نامه و کلید آن مغایرتی را مشاهده نمودند میتوانند حداکثر سه روز پس از برگزاری آزمون به مدت یک هفته در سیستم گلستان اشکال خود را اعلام نمایند.
19-چنانچه دانشجویان بعد از بررسی سوالات پاسخ نامه و کلید آن مغایرتی را مشاهده نمودند می توانند حداکثر سه روز پس از برگزاری آزمون به مدت یک هفته در سیستم گلستان اشکال خود را اعلام نمایند.
-20 - دانشجو موظف است کد درس ثبت شده روی پریپرینت  ، برگه سوال و گزارش428  خود را چک نماید و در صورت مغایرت به مراقب جهت اصلاح اطلاع داده شود.
21- دانشجویان حضور در امتحان و دانشجویان الکترونیکی فقط صفحه بارکد دار (روی برگه تشریحی ) خود را پر نموده و از پر نمودن پشت صفحه به دلیل عدم قرائت و بارگزاری جدا خودداری نمایند . مسئولیت عدم قرائت بر عهده ی دانشجو می باشد .

نحوه اعتراض به سوالات
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر