اداري ومالي
 
به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی می رساند که کارگاه کارآفرینی با عنوان"تجارت الکترونیک" در روزهای 16/11/1393 برای رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی و 23/11/1393 برای رشته های علوم انسانی و علوم اجتماعی رأس ساعت 9 در سالن جلسات دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه برگزار می گردد.
 
 
امتیاز دهی