رايانه
 
بدینوسیله آدرس تلگرامی جدید دانشگاه اعلام می گردد.
https://t.me/sonpnu کانال رسمی دانشگاه پیام نور مرکز سنقر جهت اطلاع رسانی  :
 
 
 
امتیاز دهی