بدینوسیله باطلاع دانشجویان محترم می رساند جلسه ی شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز سنقر جهت تصویب برنامه های بهمن ماه 96 در تاریخ 96/10/25 ساعت 9/30برگزار می گردد. از تشکل ها و انجمن های دانشگاه تقاضا می گردد. برنامه های خود را جهت ارائه به دبیر شورا یا در روز معین به شورای فرهنگی ارائه نمایند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما