فارغ التحصيلان
 

لازمه ترم آخر بودن، بررسی تعداد واحدهای گذرانده و واحدهای باقی مانده می باشد و عنوان فارغ التصحیل به دانشجویی گفته می­شود که تمام نمراتش ثبت قطعی شده باشند
. در این راستا، توصیه می­شود به کارشناس رشته خود مراجعه کنید تا براساس آخرین کارتکس که فقط در اختیار کارشناس هر رشته می باشد واحدهای دانشجویان عزیز مورد بررسی قرار گیرد.
نکته1 : ملاک، لیست ارائه دروس نیست. ملاک کارتکس یا همان لیست دروس در سیستم گلستان می باشد که برای هر رشته و هر سال ورود ممکن است متفاوت باشد.
نکته2 : تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو، روزی است که آخرین نمره درسی دانشجو در سیستم آموزشی ثبت می­شود.
 
نکات مهــم
1.       دانشجویانی که تاییدیه تحصیلی در پرونده شان موجود نیست، کپی مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی برای دانشجویان نظام جدید و کپی مدرک تحصیلی دیپلم برای دانشجویان نظام قدیم) را به اداره پست برده واقدام به تأییدیه تحصیلی نمایند.
2.       دانشجویان فارغ التحصیلی که از وام دانشجویی استفاده نموداه اند قبل از تشکیل پرونده باید وام خود را پرداخت نمایند و جهت پرداخت وام ؛ به امور دانشجویی مراجعه نمایند.
3.       تمامی مدارک تحصیلی اعم از (کارت دانشجویی، تاییدیه تحصیلی،مدرک تحصیلی) باید مطابق شناسنامه باشد.
4.       اگر در تاییدیه تحصیلی و یا مدرک تحصیلی معدل ذکر نشده باشد، باید ریزنمرات دارای معدل و مورد تایید از طرف مکان آموزشی مربوطه به همراه داشته باشد.
5.       دانشجویان فارغ التحصیلی که کارت پایان خدمت ندارند در صورتی گواهی صادر می گردد که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد باشد و با ارائه معافیت تحصیلی صادر شده در این مقطع.
 
امتیاز دهی
    
 
 
 
 
امتیاز دهی