امتحانات
 
با سلام

احتراما بدین وسیله به اطلاع می رساند:بدلیل مصادف بودن امتحانات روز 17/10/93 با همایش 25 سال تلاش و بالندگی دانشگاه پیام نور تاریخ

امتحان روز مذکور به تاریخ 30/10/93تغییر می یابد.
 
 
امتیاز دهی